martes, 4 de junio de 2013

O Ies As Mercedes funciona

O Consello Galego de Cooperativas, integrado por representantes da cooperativas, da Xunta, dos concellos e das universidades de Galicia, presidido pola Conselleira de Traballo e Benestar vén de comunicarnos ao IES As Mercedes a concesión do premio ao mellor proxecto empresarial cooperativo presentado por alumnos deste instituto ao Certame “Cooperativismo no ensino 2013”.O IES AS MERCEDES RECIBE O PREMIO AO MELLOR PROXECTO EMPRESARIAL COOPERATIVO CONCEDIDO POLO CONSELLO GALEGO DE COOPERATIVAS.

                Na mañá de hoxe o Consello Galego de Cooperativas, -integrado por representantes das cooperativas de Galicia, da Xunta, dos concellos, das Universidades de Galicia baixo a presidencia da titular da Consellería de Traballo e Benestar-, vén de comunicarlle ao IES AS MERCEDES que o proxecto empresarial “CERTEFIGAL S. COOP. GALEGA” presentado por tres alumnos do IES obtivo o primeiro premio ao “mellor proxecto empresarial cooperativo”  no certame Cooperativismo no Ensino.2013, modalidade Proxectos Empresariais Cooperativos dirixido ao alumnado e profesorado dos Centros de Formación Profesional.

O proxecto premiado:
De acordo coa convocatoria do premio, o proxecto presentado baixo o nome “CERTEFIGAL S. COOP. GALEGA” desenvolve o proxecto completo de constitución dunha empresa cooperativa, economicamente viable, dedicada á certificación enerxética de edificios, que un dos requisitos que, de acordo coa normativa vixente, se lle vai esixir ás vivendas en aluguer.
En relación a este proxecto, nun momento no que se quere suprimir as ensinanzas de ESO e BAC, hai que destacar que a súa presentación non sería posible se non fose pola colaboración do profesorado e departamentos de ESO e BAC xunto con outros departamentos da FP:
-departamento de economía, no que ten que ver co estudo de viabilidade económica da empresa cooperativa;
-departamento de formación e Orientación Laboral, no que ten relación coa normativa laboral e de seguridade e hixiene no traballo;
-profesorado de comercio e marketing, no que ten que ver coa promoción do proxecto empresarial.
  
Os alumnos premiados:
Os alumnos do IES AS MERCEDES autores do proxecto pertencen ao Ciclo Superior de Eficiencia Enerxética
Jaime Puebla González:
-ESO no IES San Xillao;
-BAC no IES Virxe dos Ollos Grandes
-Enxeñería Técnica de Obras Públicas na USC-Campus de Lugo
-Ciclo Superior de Eficiencia Enerxética e Solar Térmica no IES AS MERCEDES
Javier Muíño Montes:
-Graduado Escolar
-Proba de acceso ao Ciclo Superior
-Ciclo Superior de Eficiencia Enerxética e Solar Térmica no IES AS MERCEDES
Alejandro Díaz Rodríguez:
-ESO no IES AS MERCEDES
-BAC no IES AS MERCEDES
-Enxeñería Técnica de Topografía na USC-Campus de Lugo;
-Ciclo Superior de Eficiencia Enerxética e Solar Térmica no IES AS MERCEDES

A dotación económica do premio:
                   Este premio está dotado economicamente con 5000 Euros para os alumnos autores do proxecto empresarial que, nun momento de crise como o de hoxe, son, dende logo, unha primeira achega importante para botar a andar a cooperativa.

A significación engadida do premio:
Aínda que este é a terceira vez que o IES AS MERCEDES gaña este certame de Cooperativismo no ensino, modalidade Proxectos Empresariais Cooperativos, este ten, neste momento, para toda a Comunidade Educativa do Centro e para a Plataforma cidadá en defensa do IES As Mercedes, unha significación moi especial por canto lle vén a demostrar á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que quere suprimir este IES, e, polo tanto, suprimir as ensinanzas da ESO e BAC no Centro que:
-a colaboración dos Departamentos de ESO e BAC nestes proxectos ten sido imprescindible. Sen tal colaboración tería sido moi difícil poder presentar estes proxectos;
-nada hai que impida que os IES non poidan promocionar e pór en valor a Formación Profesional e así o vén demostrando, no seu traballo, este IES AS MERCEDES;
-nada hai que impida que os IES non se poidan implicar coas necesidades e demandas do seu contorno social á hora de procurar a inserción no mundo laboral dos seus alumnos e alumnas;
 -Todos os proxectos presentados, premiados e non premiados, están hoxe funcionando como cooperativas de traballo e todos eles saben que contan e poden seguir contando co apoio, experiencia e asesoría do IES AS MERCEDES.

A Consellería de Educación debería tomar nota (e está a tempo aínda) desta realidade e tamén do feito de que no IES AS MERCEDES o profesorado dos ciclos de Formación Profesional, na súa grande maioría, é consciente da importancia e mesmo necesidade desta colaboración entre departamentos da ESO, BAC e FP, dende logo que  na realización de proxectos, pero tamén na elaboración de unidades didácticas complementarias e/ou compartidas. Cando menos esperamos que os representantes do partido do goberno no Concello de Lugo o entendan así e, neste sentido, interveñan ante a Consellería de Educación para axudar á revertir a decisión de suprimir este IES.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario